Wanneer

    
10:00 am - 10:45 am

Evenement type

De invoering van de Omgevingswet heeft nogal wat voeten in de aarde en roept bij zowel Omgevingsdiensten als gemeenten veel vragen op. Ben ik als Omgevingsdienst of gemeente klaar voor de nieuwe Omgevingswet? Heeft mijn organisatie de processen op orde om bijvoorbeeld voorbereid te zijn op de implementatie van een nieuw systeem voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH-systeem)? Is er binnen mijn organisatie voldoende kennis aanwezig om processen blijvend te kunnen borgen en te beheren voor de toekomst? Is strategie doorgevoerd naar de projecten en wordt er gemeten op de juiste KPI’s?

 

Tijdens dit webinar zullen Marinka Vranken en Nadesja Viertelhauzen van De Blauwe Fabriek samen met Sharda Liems van de Omgevingsdienst Rivierenland kijken naar de uitdagingen op het vlak van processen in de organisatie en laten zien hoe de ‘Procesgericht werken aanpak’ versneld een oplossing kan bieden voor jouw Omgevingsdienst of gemeente. Daarbij komt de vastlegging en het toekomstbestendig beheer van processen én de wijze, waarop je de dienstverlening naar je klanten kunt verbeteren, uitgebreid aan bod. Dit alles aan de hand van de ervaring uit de praktijk van Sharda Liems bij het in kaart brengen van de VTH-processen bij Omgevingsdienst Rivierenland.

 

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van De Blauwe Fabriek en Mavim. Derhalve kunnen je gegevens met deze partners worden gedeeld.